Ing. Monika Offertálerová: Bonsaj nie je iba strom.
Bonsaj vzniká zo symbiózy človeka a stromu.
Z tejto úplnej, krásnej i trpkej závislosti.

Bonsai to je vzťah,
kolobeh energie a lásky, dávanie a branie.
Je to život.
Zmena, ktorá nikdy neskončí...

Zdroj textu: Alena Ondejčíková & Vladimír Ondejčík, Bonsai centrum Nitra

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě

Bonsaje - výstava v Japonské zahradě


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR