Ing. Monika Offertálerová: Zvonček jesenícky - Campanula gelida
Čeľaď: Campanulaceae / zvončekovité

Zvonček jesenícky - je endemická, kriticky ohrozená vytrvalá rastlina. Rastie na Petrových kameňoch v Hrubom Jeseníku v Českej republike. Kvitne od júla do konca augusta. Je blízky príbuzný s krkonošským endemitom zvončekom českým (lat. Campanula bohemica), ktorému je veľmi podobný. Zvonček jesenícky má však bohatšie trsy a menšie kvietky. Oba druhy sú súčasťou príbuzenského komplexu Campanula rotundifolia agg.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR