Ing. Monika Offertálerová: Tarice - Alyssum

Rod Alyssum zahŕňa viac ako 100 druhov a ide väčšinou o nízke pôdopokryvné letničky, ktoré sa bohato sami vysemeňujú a pokrývajú rôzne veľké plochy. Tarice sú veľmi atraktívne pre opeľovačov vrátane včiel. Zvyčajne majú malé kvietky, ktoré vytvárajú husté koberce rôznych farieb. Letničky z rodu Alyssum sú vhodné pre všetky teplotné pásma na Slovensku. Skvele sa hodia na kobercové záhony, obruby do skaliek a pod.


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR