Fotogaléria: plody 1 | Zahrada-sk.com

Fotogaléria obsahuje obrázky publikované v článkoch na Zahrada-sk.com. Fotografie, u ktorých je uvedená autorka Hana Vymazalová, sú k dodaniu pre tlač vo vyšších rozlíšeniach na CD. Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky nie sú voľne použiteľné a záujemcov o ne sa musí dohodnúť priamo s autorom fotografie alebo článku.

[cz] Aronia melanocarpa - plody
Aronia melanocarpa - plody
[cz] Arum cylindraceum - áron východní: plody
Arum cylindraceum - áron východní: plody
[cz] Berberis julianae - živé ploty s plody
Berberis julianae - živé ploty s plody
[cz] Broskve - šťavnaté plody léta (PIXABAY)
Broskve - šťavnaté plody léta (PIXABAY)
[cz] Broskve - šťavnaté plody léta (PIXABAY)
Broskve - šťavnaté plody léta (PIXABAY)
[cz] Březen: plody lísky se vytvářejí na mladých výhonech (PROVOBIS)
Březen: plody lísky se vytvářejí na mladých výhonech (PROVOBIS)
[cz] Callicarpa - plody
Callicarpa - plody
[cz] Castanea sativa - kaštanovník setý, pečené plody (TIP ZC CS)
Castanea sativa - kaštanovník setý, pečené plody (TIP ZC CS)
[cz] Castanea sativa - kaštanovník setý, pečené plody (TIP ZC CS)
Castanea sativa - kaštanovník setý, pečené plody (TIP ZC CS)
[cz] Cornus mas - dřín jarní: plody
Cornus mas - dřín jarní: plody
[cz] Crataegus - plody
Crataegus - plody
[cz] Červen: Pyrus communis - hrušeň obecná, plody
Červen: Pyrus communis - hrušeň obecná, plody
[cz] Daphne mezereum - lýkovec jedovatý: větvička s plody
Daphne mezereum - lýkovec jedovatý: větvička s plody
[cz] Ficus carica - fíkovník smokvoň, plody [foto_1]
Ficus carica - fíkovník smokvoň, plody [foto_1]
[cz] Frangula alnus - krušina olšová: větvička s plody
Frangula alnus - krušina olšová: větvička s plody
[cz] Hippophae rhamnoides - živé ploty s plody
Hippophae rhamnoides - živé ploty s plody
[cz] Hypericum - dřevitá třezalka: plody (PROVOBIS)
Hypericum - dřevitá třezalka: plody (PROVOBIS)
[cz] Hypericum - dřevitá třezalka: plody (PROVOBIS)
Hypericum - dřevitá třezalka: plody (PROVOBIS)
[cz] Jedlé plody okrasných keřů - Hlošina úzkolistá [Elaeagnus angustifolia]
Jedlé plody okrasných keřů - Hlošina úzkolistá [Elaeagnus angustifolia]
[cz] Jedlé plody okrasných keřů - Libavka polehlá [Gaultheria procumbens]
Jedlé plody okrasných keřů - Libavka polehlá [Gaultheria procumbens]
[cz] Jedlé plody okrasných keřů - Mahonie cesmínolistá [Mahonia aquifolium]
Jedlé plody okrasných keřů - Mahonie cesmínolistá [Mahonia aquifolium]
[cz] Jedovaté rostliny s nápadnými plody
Jedovaté rostliny s nápadnými plody
[cz] Juglans regia - ořešák vlašský, plody (PROVOBIS)
Juglans regia - ořešák vlašský, plody  (PROVOBIS)
[cz] Letní maliny - středně silné výhony mají nejlepší plody
Letní maliny - středně silné výhony mají nejlepší plody
[cz] Letní plody v malém vydání (PIXABAY)
Letní plody v malém vydání (PIXABAY)
[cz] Lonicera xylosteum - zimolez obecný: plody
Lonicera xylosteum - zimolez obecný: plody
[cz] Lunaria rediviva - měsíčnice vytrvalá, plody
Lunaria rediviva - měsíčnice vytrvalá, plody
[cz] Mahonia aquifolium - plody
Mahonia aquifolium - plody
[cz] Malus 'Red Sentinel' - okrasná jabloň: plody
Malus 'Red Sentinel' - okrasná jabloň: plody
[cz] Mespilus - mišpule, plody
Mespilus - mišpule, plody
[cz] Mespilus germanica - mišpule německá: mladé plody mišpule
Mespilus germanica - mišpule německá: mladé plody mišpule
[cz] Okrasné keře s jedlými plody: muchovník, jeřáb ptačí, rakytník, mahonie
Okrasné keře s jedlými plody: muchovník, jeřáb ptačí, rakytník, mahonie
[cz] Palmy: Brahea edulis, rostlina s plody (Palmy a cycasy)
Palmy:  Brahea edulis, rostlina s plody  (Palmy a cycasy)
[cz] Palmy: Archontophoenix alexandrae s plody (Palmy a cycasy)
Palmy: Archontophoenix alexandrae s plody   (Palmy a cycasy)
[cz] Plané plody nabité vitaminy
Plané plody nabité vitaminy
[cz] Plané plody nabité vitaminy
Plané plody nabité vitaminy
[cz] Plody našich i cizokrajných rostlin
Plody našich i cizokrajných rostlin
[cz] Prunus domestica 'Victoria' - plody slivoně
Prunus domestica 'Victoria' - plody slivoně
[cz] Prunus fruticosa - třešeň křovitá: plody
Prunus fruticosa - třešeň křovitá: plody
[cz] Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý, plody
Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý, plody