Fotogaléria: your garden 1 | Zahrada-sk.com

Fotogaléria obsahuje obrázky publikované v článkoch na Zahrada-sk.com. Fotografie, u ktorých je uvedená autorka Hana Vymazalová, sú k dodaniu pre tlač vo vyšších rozlíšeniach na CD. Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky nie sú voľne použiteľné a záujemcov o ne sa musí dohodnúť priamo s autorom fotografie alebo článku.

[en] Creating Your Own Japanese Garden
Creating Your Own Japanese Garden
[en] Design Your Natural Midwest Garden
Design Your Natural Midwest Garden
[en] Garden Ponds, Fountains & Waterfalls for Your Home
Garden Ponds, Fountains & Waterfalls for Your Home
[en] Garden to Vase: Growing and Using Your Own Cut Flowers
Garden to Vase: Growing and Using Your Own Cut Flowers
[en] Grow Native: Bringing Natural Beauty to Your Garden
Grow Native: Bringing Natural Beauty to Your Garden
[en] Grow Native: Bringing Natural Beauty to Your Garden
Grow Native: Bringing Natural Beauty to Your Garden
[en] Growing Orchids in Your Garden
Growing Orchids in Your Garden
[en] How Does Your Garden Grow?
How Does Your Garden Grow?
[en] Tending Your Garden: A Year-Round Guide to Garden Maintenance
Tending Your Garden: A Year-Round Guide to Garden Maintenance
[en] The Way We Garden Now: 41 Pick-and-Choose Projects for Planting Your Paradise Large or Small
The Way We Garden Now: 41 Pick-and-Choose Projects for Planting Your Paradise Large or Small
[en] Zen in Your Garden
Zen in Your Garden