Diskusné fórum: 6 | Zahrada-sk.com

Fotogaléria Téma / FórumPríspevky / Zobrazené
Blizna
1 | 00314 x

Blizna

Blizna – lat. stigma je horná, chlpatá, papilnatá alebo žliazkatá časť piestika, umiestnená obvykle na vrchole čnelky, na ktorej sa zachytávajú a následne klíčia peľové zrná. Má rozličný tvar. …
2 - čnělka
1 | 00283 x

Čnelka

Čnelka – lat. stylus je spravidla zúžená, sterilná a obyčajne dutá (valcovitá) časť piestika nesúca bliznu. 2 - čnělka …
1 | 00185 x

Semenník

Semenník – lat. testis je dolná, dutá a spravidla rozšírená časť piestika s nerozdeleným alebo priehradkovaným vnútrom, kde sú na semenici (placente) umiestnené vajíčka. …
Piestík: 1. čnělka, 2. blizna
1 | 00244 x

Piestik

Piestik – lat. pistillum je samičí pohlavný orgán pozostávajúci zo semenníka, čnelky a blizny. Piestík: 1. čnělka, 2. blizna …
Nymphaea
1 | 00229 x

Gyneceum

Gyneceum – lat. gynaeceum je súbor všetkých plodolistov (piestikov) v jednom kvete. Nymphaea Tulipa x hybrida Ranunculus acris …
Cytisus scoparius
1 | 00403 x

Andreceum

Andreceum – lat. androeceum je súbor všetkých tyčiniek v jednom kvete. Cytisus scoparius Genista radiata …
1 | 00180 x

Patyčinka

Patyčinka – je redukovaná tyčinka, obyčajne bez peľnice alebo so zakrpatenou peľnicou. …
1 | 00175 x

Fertilná tyčinka

Fertilná tyčinka – je tyčinka, ktorá má dokonale vyvinutú peľnicu. …
1 | 00170 x

Tyčinka

Tyčinka – lat. stamen je samčí pohlavný orgán pozostávajúci z nitky (filamentum) a peľnice (atnhera), slúžiaci k produkcii peľu. …
Borago officinalis
1 | 00243 x

Cyklický kvet

Cyklický kvet – lat. flos cyclicus je kvet, ktorý má všetky kvetné časti usporiadané v kruhoch čiže v cykloch, rozoznávame jedno-, dvoj-, troj-, štvor-, päťkruhový a mnohokruhový kvet. Borago officinalis Borago officinalis …
Adonis vernalis
1 | 00219 x

Hemicyklický kvet

Hemicyklický kvet – lat. flos hemicyclicus je kvet, ktorý má niektoré (spravidla vonkajšie) kvetné časti umiestnené v kruhoch a ostatné (vnútorné) v skrutkovnici. Adonis vernalis …
Magnolia stellata Chrysanthemiflora
1 | 00365 x

Acyklický kvet

Acyklický kvet – lat. flos acyclicus je kvet, ktorý má všetky kvetné časti postavené v skrutkovnici na kvetnom lôžku. Magnolia stellata Chrysanthemiflora Liriodendron tulipifera …
1 | 00172 x

Koruna

Koruna – lat. corolla je vnútorná, zvyčajne farebne nápadná časť rozlíšeného kvetného obalu. (Pozri aj kvetný obal). Je tvorená voľnými alebo zrastenými korunnými lupienkami. …
1 | 00175 x

Kalich

Kalich – lat. calyx je vonkajšia, zvyčajne zelená časť rozlíšeného kvetného obalu. (Pozri aj kvetný obal). Je tvorený voľnými alebo zrastenými kališnými lístkami. Kalich môže byť rozličného tvaru (napr. rúrkovitý, kyjačikovitý, …
Okvetie Tulipa x hybrida
1 | 00213 x

Okvetie

Okvetie – lat. perigon je nerozlíšený kvetný obal z voľných alebo zrastených okvetných lístkov. Okvetie majú napr. tulipány, veternice. Okvetie Tulipa x hybrida …
1 | 00165 x

Kvetný obal

Kvetný obal – je súbor metamorfovaných listov, obaľujúcich pohlavné orgány kvetu. Je buď rovnakotvarý a nazýva sa okvetie (kvet homochlamidický), alebo je rozlíšený na kalich a korunu (kvet heterochlamidický). …
Kvetné lôžko Matricaria recutita
1 | 00206 x

Kvetné lôžko

Kvetné lôžko – je apikálny koniec kvetnej stopky, na ktorom sú umiestnené jednotlivé kvetné časti. Najčastejšie býva ploché, vypuklé, polguľovité alebo preliačené. Kvetné lôžko Matricaria recutita …
1 | 00186 x

Kvetná stopka

Kvetná stopka – je dlhšia alebo kratšia časť kvetnej stonky pod kvetným lôžkom. Podľa dĺžky kvetnej stopky môže byť kvet stopkatý alebo sediaci. …
1 | 00194 x

Kvetná stonka

Kvetná stonka – je vrcholová časť hlavnej stonky, alebo vrcholová časť bočných stoniek, alebo tzv. kvetná stopka v súkvetiach, na ktorej sú umiestnené kvetné orgány. Zvyčajne má dve časti kvetnú stopku a kvetné lôžko. …
Aglaonema commutatum var commutatum
1 | 00294 x

Kvet

Kvet – lat. flos je súbor metamorfovaných listov krytosemenných rastlín, sediacich na skrátenej stonke (– brachyblaste), umožňujúcich kopuláciu pohlavných buniek. Rozlišujeme úplný kvet zložený z kvetnej stonky, kvetného obalu, súboru …
Fraxinus dipetala
1 | 00223 x

Konár

Konár – lat. ramus je bočná čiže dcérska bylinná alebo zdrevnatená stonka. Fraxinus dipetala Prunus persica Acer rubrum …
Jahoda obyčajná
1 | 00310 x

Jahoda

Jahoda – nepravý plod zložený zo suchých, drobunkých nažiek na spoločnom dužinatom lôžku. Fragaria vesca - jahoda obyčajná Jahoda - Fragaria Jahoda - Fragaria …
Alangium platanifolium
1 | 00256 x

Čepeľ

Čepeľ – lat. lamina je rozšírená, obyčajne ploská časť listu. Alangium platanifolium Akebia quinata Akebia trifoliata …
Cibuľa Allium cepa
1 | 00252 x

Cibuľa

Cibuľa – lat. bulbus je typ skrátenej dužinatej stonky tzv. podcibulie s husto zoskupenými zdužnatenými šupinovitými listami alebo ich pošvami, v ktorých sú uložené zásobné látky. Uprostred cibule je púčik, z ktorého vyrastá nadzemná …
Ribes uva crispa
1 | 00338 x

Bobuľa

Bobuľa – lat. bacca je typ dužinatého plodu so šťavnatým mezokarpom aj endokarpom, spravidla viacsemenný plod, ktorý sa tvorí z viacplodolistového niekedy jednoplodolistového gynécea. Ribes uva crispa Vitis vinifera Sambucus nigra Vaccinium …
Quercus imbricaria
1 | 00270 x

Celistvookrajový list

Celistvookrajový list – je list s okrajom rovným, bez zubov, vrúbkov a zárezov. Quercus imbricaria Amorpha fruticosa …
Bylina Barbarea vulgaris
1 | 00262 x

Bylina

Bylina – herba je rastlina, ktorej žiadne nadzemné orgány nedrevnatejú, sú bylinné (herbaceae) a každý rok na konci vegetačného obdobia odumierajú; napr. jednoročné, dvojročné, viacročné a trváce byliny. Bylina Barbarea vulgaris Bylina …
1 | 00244 x

Byľ

Byľ – lat. caulis je nedrevnatejúca a na konci vegetačného obdobia odumierajúca stonka. …
Thuja
3 | 04020 x

Rozmnožovanie tují

Jeden zaujímavý spôsob čo som našiel je tu. No je to skôr keď chceš menej tují, ale čo najrýchlejšie. …
1 | 00395 x

Množenie rastlín

Zdravím, netýka sa to záhrady ale chcel by som posadiť stromy okolo cesty. Je tam pár stromov, úžasný priestor a chcel by som takto troška skrášliť krajinu. Pomôcť prírode a podobne.. Jedná sa o to že neviem ako najlepšie stromy rozmnožiť. …