Atlas: cytotyp 1 | Zahrada-sk.com

Fotogaléria Téma / FórumPríspevky / Zobrazené
1 | 00659 x

Cytotyp

Cytotyp – jedinec alebo skupina jedincov v rámci toho istého druhu, ktoré sa vyznačujú kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi odlišnosťami v genóme (v chromozómovej sústave). …