Názov
Rastlina
Kvitnutie
Nároky
Počet nájdených rastlín: 6
Fotogaléria latinský názov - slovenský názov
výška v dospelosti
Asplenium ruta-muraria   - sleziník rutovitý
0.10 m
0.15 m
Asplenium trichomanes   - slezinník červený
0.20 m
Athyrium filix-femina   - papradka samičia
1.50 m
Nároky na svetlo: tieň
Dryopteris filix-mas   - papraď samčia
1.00 m
Nároky na svetlo: polotieň
0.90 m
Nároky na svetlo: polotieň