Fotogaléria: kosatec 1 | Zahrada-sk.com

Fotogaléria obsahuje obrázky publikované v článkoch na Zahrada-sk.com. Fotografie, u ktorých je uvedená autorka Hana Vymazalová, sú k dodaniu pre tlač vo vyšších rozlíšeniach na CD. Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky nie sú voľne použiteľné a záujemcov o ne sa musí dohodnúť priamo s autorom fotografie alebo článku.

[cz] Bahenní kosatce - dělení: květ kosatec (PIXABAY)
Bahenní kosatce - dělení: květ kosatec (PIXABAY)
[cz] Barevná zahrada - Iris barbata [kosatec bradatý]
Barevná zahrada - Iris barbata [kosatec bradatý]
[cz] Iiris bucharica - kosatec bucharský
Iiris bucharica - kosatec bucharský
[cz] Iridodictyum reticulatum (Iris reticulata) - kosatec síťkovaný
Iridodictyum reticulatum (Iris reticulata) - kosatec síťkovaný
[cz] Iris - kosatec
Iris - kosatec
[cz] Iris 'Jane Phillips' - kosatec (READERS DIGEST VÝBĚR)
Iris 'Jane Phillips' - kosatec (READERS DIGEST VÝBĚR)
[cz] Iris 'Napoleone' - kosatec německý, hybridní
Iris 'Napoleone' - kosatec německý, hybridní
[cz] Iris 'Rare Edition' - kosatec (READERS DIGEST VÝBĚR)
Iris 'Rare Edition' - kosatec (READERS DIGEST VÝBĚR)
[cz] iris 'Summer Olympics' - kosatec německý, hybridní
iris 'Summer Olympics'  - kosatec německý, hybridní
[cz] Iris ‘Demon’ - kosatec (READERS DIGEST VÝBĚR)
Iris ‘Demon’ - kosatec (READERS DIGEST VÝBĚR)
[cz] Iris barbata - kosatec bradatý
Iris barbata - kosatec bradatý
[cz] Iris barbata - kosatec německý (KNIŽNÍKLUB)
Iris barbata - kosatec německý (KNIŽNÍKLUB)
[cz] Iris barbata - kosatec zahradní (PROVOBIS)
Iris barbata - kosatec zahradní (PROVOBIS)
[cz] Iris danfordiae - kosatec Danfordové
Iris danfordiae - kosatec Danfordové
[cz] Iris ensata - japonský kosatec
Iris ensata -  japonský kosatec
[sk] Iris gemanica - kosatec nemecký
Iris gemanica - kosatec nemecký
[cz] Iris humilis subsp. arenaria - kosatec skalní písečný
Iris humilis subsp. arenaria - kosatec skalní písečný
[cz] Iris pseudacorus - kosatec žlutý
Iris pseudacorus - kosatec žlutý
[cz] Iris pseudacorus - kosatec žlutý
Iris pseudacorus - kosatec žlutý
[cz] Iris pumila - kosatec nízký
Iris pumila - kosatec nízký
[cz] Iris pumilla - kosatec nízký
Iris pumilla - kosatec  nízký
[cz] Iris reticulata - kosatec síťkovaný
Iris reticulata - kosatec síťkovaný
[cz] Iris reticullata - kosatec síťkovaný
Iris reticullata - kosatec síťkovaný
[cz] Iris sibirica - kosatec sibiřský
Iris sibirica -  kosatec sibiřský
[cz] Iris sibirica - kosatec sibiřský
Iris sibirica -  kosatec sibiřský
[cz] Iris sibirica - kosatec sibiřský
Iris sibirica - kosatec sibiřský
[cz] Iris sibirica - kosatec sibiřský
Iris sibirica - kosatec sibiřský
[cz] Iris sibirica - kosatec sibiřský
Iris sibirica - kosatec sibiřský
[cz] Iris sibirica 'Ego' - kosatec sibiřský (READERS DIGEST VÝBĚR)
Iris sibirica 'Ego' - kosatec sibiřský (READERS DIGEST VÝBĚR)
[cz] Iris variegata - kosatec různobarvý
Iris variegata - kosatec různobarvý
[cz] Iris x barbata - kosatec zahradní (PROVOBIS)
Iris x barbata - kosatec zahradní (PROVOBIS)
[cz] Iris x barbata - kosatec zahradní (PROVOBIS)
Iris x barbata - kosatec zahradní (PROVOBIS)
[cz] Iris x barbata - kosatec zahradní (PROVOBIS)
Iris x barbata - kosatec zahradní (PROVOBIS)
[cz] Iris x barbata nana 'Lilly White' - kosatec nízký
Iris x barbata nana 'Lilly White' - kosatec nízký
[cz] Iris x holandica - kosatec holandský: květ
Iris x holandica - kosatec holandský: květ
[cz] Iris x holandica - kosatec holandský: poupě
Iris x holandica - kosatec holandský: poupě
[cz] Jezírka: Iris pseudacorus - kosatec žlutý
Jezírka: Iris pseudacorus - kosatec žlutý
[cz] Jezírka: Iris sibirica - kosatec sibiřský
Jezírka: Iris sibirica - kosatec sibiřský
[cz] Kosatce: kosatec - Iris
Kosatce: kosatec - Iris
[cz] Kosatec (kosateček) síťkovaný - Iris reticulata
Kosatec (kosateček) síťkovaný - Iris reticulata