Záhradka pre oddych (KOHAPLANT) Záhradka pre oddych
Po roku 1989 sa diametrálne zmenili pomery a podmienky v SR. Táto zmena sa dotkla všetkých oblastí života a svoj dopad si našla samozrejme aj u záhradkárov. Zmena nastala najmä v dĺžke ich pracovnej doby, voľného času majú preto čoraz menej. Doba, kedy bol bežný …
KOHAplant s.r.o. | 24.02. 2009