Fotogaléria paprade 1

Fotogaléria obsahuje obrázky publikované v článkoch na Zahrada-sk.com. Fotografie, u ktorých je uvedená autorka Hana Vymazalová, sú k dodaniu pre tlač vo vyšších rozlíšeniach na CD. Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky nie sú voľne použiteľné a záujemcov o ne sa musí dohodnúť priamo s autorom fotografie alebo článku.

[cz] Adianthum pedatum - netík
Adianthum pedatum - netík
[cz] Adiantum pedatum - netík
Adiantum pedatum - netík
[cz] Adiantum pedatum - netík
Adiantum pedatum - netík
[cz] Adiantum pedatum - netík
Adiantum pedatum - netík
[cz] Adiantum pedatum 'Imbricatum' - netík
Adiantum pedatum 'Imbricatum' - netík
[en] Asparagus Fern
Asparagus Fern
[en] Asplenium scolopendrium - hart´s tongue fern
Asplenium scolopendrium - hart´s tongue fern
[en] Asplenium scolopendrium 'Angustifolia' - hart´s tongue fern
Asplenium scolopendrium 'Angustifolia' - hart´s tongue fern
[cz] Asplenium scolopendrium 'Angustifolia' - kapraď jelení jazyk
Asplenium scolopendrium 'Angustifolia' - kapraď jelení jazyk
[cz] Asplenium scolopendrium' 'Cristatum' - kapraď jelení jazyk
Asplenium scolopendrium' 'Cristatum' - kapraď jelení jazyk
[en] Athyrium filix-femina - lady fern
Athyrium filix-femina - lady fern
[cz] Athyrium filix-femina - papratka samičí
Athyrium filix-femina - papratka samičí
[cz] Athyrium filix-femina 'Frizelliae' - papratka samičí
Athyrium filix-femina 'Frizelliae' - papratka samičí
[cz] Athyrium filix-femina 'Frizelliae' - papratka samičí
Athyrium filix-femina 'Frizelliae' - papratka samičí
[cz] Athyrium filix-femina 'Frizelliae' - papratka samičí
Athyrium filix-femina 'Frizelliae' - papratka samičí
[cz] Athyrium filix-femina 'Victoriae' - papratka samičí
Athyrium filix-femina 'Victoriae' - papratka samičí
[cz] Athyrium niponicum 'Pictum' - papratka japonská
Athyrium niponicum 'Pictum' - papratka japonská
[cz] Athyrium otophorum Okanum - papratka japonská
Athyrium otophorum Okanum - papratka japonská
[cz] Blechnum spicant - žebrovice různolistá
Blechnum spicant - žebrovice různolistá
[cz] Blechnum spicant - žebrovnice různolistá
Blechnum spicant - žebrovnice různolistá
[en] Crested Lady Fern
Crested Lady Fern
[cz] Cyrtomium falcatum (Phanerophlebia falcata) - srpovice
Cyrtomium falcatum (Phanerophlebia falcata) - srpovice
[cz] Dryopteris - kapraď
Dryopteris - kapraď
[en] Dryopteris affinis - golden male fern
Dryopteris affinis - golden male fern
[cz] Dryopteris affinis 'Pinderi' - kapraď rzivá
Dryopteris affinis 'Pinderi' - kapraď rzivá
[cz] Dryopteris affinis "Cristata The King" - kapraď rezavá
Dryopteris affinis
[cz] Dryopteris cycadina - kapraď
Dryopteris cycadina - kapraď
[en] Dryopteris cycadina - shaggy shield fern
Dryopteris cycadina - shaggy shield fern
[en] Dryopteris erythrosora - Autumn Fern
Dryopteris erythrosora - Autumn Fern
[cz] Dryopteris erythrosora - kapraď
Dryopteris erythrosora - kapraď
[en] Dryopteris filix mas - Common Male Fern
Dryopteris filix mas - Common Male Fern
[sk] Dryopteris filix mas - papraď samčia
Dryopteris filix mas - papraď samčia
[cz] Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla' - kapraď samec
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla' - kapraď samec
[cz] Dryopteris lepidopoda - kapraď krásná
Dryopteris lepidopoda - kapraď krásná
[en] Dryopteris marginalis - Leather Wood Fern
Dryopteris marginalis - Leather Wood Fern
[en] Dwarf Tree Fern - Blechum gibbum - Exotic - Dwarf
Dwarf Tree Fern - Blechum gibbum - Exotic - Dwarf
[cz] Kapradiny: Dryopteris filix-mas
Kapradiny: Dryopteris filix-mas
[en] Lady Fern
Lady Fern
[cz] Matteuccia struthiopteris - pérovník pštrosí
Matteuccia struthiopteris - pérovník pštrosí
[cz] Matteuccia struthiopteris - pérovník pštrosí
Matteuccia struthiopteris - pérovník pštrosí
[cz] Množení kapradin
Množení  kapradin
[cz] Na zeleninu s kapradím: kapraď samec (PROVOBIS)
Na zeleninu s kapradím: kapraď samec (PROVOBIS)
[en] Nephrolepis cordifolia 'Duffii' - Erect Sword Fern
Nephrolepis cordifolia 'Duffii' - Erect Sword Fern
[cz] Onoclea sensibilis - onoklea citlivá
Onoclea sensibilis - onoklea citlivá
[cz] Osmunda regalis - podezdřeň královská
Osmunda regalis - podezdřeň královská