Aesculus hippocastanum Zničí naše pagaštany nový druh motýľa?
Keď v roku 1985 objavili entomológovia na brehu jazera Ohridela na hranicu medzi Mace-dónskom a Albánskom nový druh motýľa, považovali za endemita1 tohto jazera. Určite ich nena-padlo, že do 10 rokov bude obývať polovicu Európy …