Ing. Monika Offertálerová: Vitaminiferum – (z latinčiny + a gréčtiny) – biochemický zdroj vitamínov, napr. šípky, plody čiernej ríbezle, paprika, cibuľa a pod.


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR