Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Magnolia stellata Chrysanthemiflora Acyklický kvet
Acyklický kvet – lat. flos acyclicus je kvet, ktorý má všetky kvetné časti postavené v skrutkovnici na kvetnom lôžku. Magnolia stellata Chrysanthemiflora Liriodendron tulipifera …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 15:03
Aktinomorfný kvet
Aktinomorfný kvet – je pravidelný kvet, ktorý má lúčovito rozostavené kvetné časti a možno ním preložiť niekoľko rovín súmernosti. Jeho opakom je asymetrický kvet. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:58
Helianthemum alpastre Alpínky
Alpínky – sú trvalé, spravidla nízke rastliny bylinného poschodia, ktoré v prírode rastú v horách celého sveta (nielen v Alpách) nad hornou hranicou lesa. Vysokohorské rastliny, skalničky. Príklady alpíniek v podobe rodov: devätorníky …
Ing. Monika Offertálerová | 18.06. 2017 20:20
Cytisus scoparius Andreceum
Andreceum – lat. androeceum je súbor všetkých tyčiniek v jednom kvete. Cytisus scoparius Genista radiata …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 15:11
Asymetrický kvet
Asymetrický kvet – je nesúmerný kvet, ktorý nemožno rozdeliť ani jednou rovinou súmernosti na dve zrkadlovo zhodné polovice. Jeho opakom je aktinomorfný (pravidelný) kvet. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:59
Paeonia rockii Bazálna škvrna
Bazálna škvrna - nápadná odlišne sfarbená škvrna alebo tmavšia kresba na báze korunných lupienkov (napr. na veľkokvetom maku alebo drevitých pivóniách). Tým kvet dostáva výrazný, niekedy až dvojfarebne pôsobiaci vzhľad. Väčšinou …
Ing. Monika Offertálerová | 18.06. 2017 20:28
Bisymetrický kvet
Bisymetrický kvet – lat. flos bisymmetricus má dve na seba kolmé roviny súmernosti (napr. Brassicaceae). …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 19:27
Blizna Blizna
Blizna – lat. stigma je horná, chlpatá, papilnatá alebo žliazkatá časť piestika, umiestnená obvykle na vrchole čnelky, na ktorej sa zachytávajú a následne klíčia peľové zrná. Má rozličný tvar. …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 15:21
Ribes uva crispa Bobuľa
Bobuľa – lat. bacca je typ dužinatého plodu so šťavnatým mezokarpom aj endokarpom, spravidla viacsemenný plod, ktorý sa tvorí z viacplodolistového niekedy jednoplodolistového gynécea. Ribes uva crispa Vitis vinifera Sambucus nigra Vaccinium …
Ing. Monika Offertálerová | 30.12. 2016 23:13
Brachyblast
Brachyblast – je skrátená stonka, resp. skrátený bočný výhonok rastliny, na konci ktorého sa vytvárajú buď kvety (buk, jabloň, hruška a pod.); alebo na ňom vyrastajú ihlice (smrekovec opadavý, borovica a pod.). …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 17:16
Byľ
Byľ – lat. caulis je nedrevnatejúca a na konci vegetačného obdobia odumierajúca stonka. …
Ing. Monika Offertálerová | 30.12. 2016 23:10
Bylina Barbarea vulgaris Bylina
Bylina – herba je rastlina, ktorej žiadne nadzemné orgány nedrevnatejú, sú bylinné (herbaceae) a každý rok na konci vegetačného obdobia odumierajú; napr. jednoročné, dvojročné, viacročné a trváce byliny. Bylina Barbarea vulgaris Bylina …
Ing. Monika Offertálerová | 30.12. 2016 23:11
Quercus imbricaria Celistvookrajový list
Celistvookrajový list – je list s okrajom rovným, bez zubov, vrúbkov a zárezov. Quercus imbricaria Amorpha fruticosa …
Ing. Monika Offertálerová | 30.12. 2016 23:12
Cibuľa Allium cepa Cibuľa
Cibuľa – lat. bulbus je typ skrátenej dužinatej stonky tzv. podcibulie s husto zoskupenými zdužnatenými šupinovitými listami alebo ich pošvami, v ktorých sú uložené zásobné látky. Uprostred cibule je púčik, z ktorého vyrastá nadzemná …
Ing. Monika Offertálerová | 30.12. 2016 23:15
Borago officinalis Cyklický kvet
Cyklický kvet – lat. flos cyclicus je kvet, ktorý má všetky kvetné časti usporiadané v kruhoch čiže v cykloch, rozoznávame jedno-, dvoj-, troj-, štvor-, päťkruhový a mnohokruhový kvet. Borago officinalis Borago officinalis …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 15:06
Alangium platanifolium Čepeľ
Čepeľ – lat. lamina je rozšírená, obyčajne ploská časť listu. Alangium platanifolium Akebia quinata Akebia trifoliata …
Ing. Monika Offertálerová | 30.12. 2016 23:16
2 - čnělka Čnelka
Čnelka – lat. stylus je spravidla zúžená, sterilná a obyčajne dutá (valcovitá) časť piestika nesúca bliznu. 2 - čnělka …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 15:20
Salix caprea Diklínia
Diklínia – jednopohlavnosť rastlín, t. j. stav, keď má kvet len samičie (piestiky) alebo len samčie (tyčinky) pohlavné orgány. Salix caprea Salix caprea …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 17:48
Dianthus caryophyllus Dvojročná bylina
Dvojročná bylina – je bylina, ktorej cyklus života prebieha počas dvoch rokov (zjari vyklíči, prvý rok tvorí iba prízemnú listovú ružicu a hromadí živiny, potom prezimuje a na druhý rok ďalej rastie, kvitne, prináša plody až napokon …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 11:26
Fumaria officinalis Dvojzväzkové tyčinky
Dvojzväzkové tyčinky – sú tyčinky zrastené do dvoch zväzkov (napr. Fumaria officinalis L., Melilotus officinalis L.) Fumaria officinalis Melilotus officinalis …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 11:28
Fertilná tyčinka
Fertilná tyčinka – je tyčinka, ktorá má dokonale vyvinutú peľnicu. …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 15:08
Nymphaea Gyneceum
Gyneceum – lat. gynaeceum je súbor všetkých plodolistov (piestikov) v jednom kvete. Nymphaea Tulipa x hybrida Ranunculus acris …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 15:12
Adonis vernalis Hemicyklický kvet
Hemicyklický kvet – lat. flos hemicyclicus je kvet, ktorý má niektoré (spravidla vonkajšie) kvetné časti umiestnené v kruhoch a ostatné (vnútorné) v skrutkovnici. Adonis vernalis …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 15:05
Heterosymetrický kvet
Heterosymetrický kvet – má kvetný obal súmerný podľa iného počtu rovín súmernosti ako gyneceum. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 19:34
Trifolium hybridum Hlávka
Hlávka – jednoduché strapcovité súkvetie s veľmi skráteným vretenom a krátkymi kvetnými stopkami rozostavenými na všetky strany (ďatelina). Trifolium hybridum …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 11:34
Zingiber officinale Hľuza
Hľuza - lat. tuber je hľuzovito zhrubnutý orgán, najmä stonka alebo koreň rastliny, slúžiaci ako zásobáreň výživných látok (zásobovacia funkcia) alebo na vegetatívne rozmnožovanie rastliny (rozmnožovacia funkcia): koreňová, pakoreňová, …
Ing. Monika Offertálerová | 10.03. 2017 21:43
Malus domestica Chocholík
Chocholík – lat. corymbus je strapcovité súkvetie, ktorého kvetné stopky sú predĺžené tak, že všetky kvety sú asi v jednej rovine (jabloň). Malus domestica …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 11:37
Corylus yunnanensis Jahňada
Jahňada – lat. amentum je typ strapcovitého súkvetia, klas, pri ktorom je hlavná os obyčajne ohnutá dolu so sediacimi malými kvetmi (ovisnutý klas). Príklady: topoľ, jelša, breza, vŕba, lieska, orech. Corylus yunnanensis Corylus maxima Populus …
Ing. Monika Offertálerová | 10.03. 2017 21:56
Jahoda obyčajná Jahoda
Jahoda – nepravý plod zložený zo suchých, drobunkých nažiek na spoločnom dužinatom lôžku. Fragaria vesca - jahoda obyčajná Jahoda - Fragaria Jahoda - Fragaria …
Ing. Monika Offertálerová | 30.12. 2016 23:17
Zea mays Jednopohlavný kvet
Jednopohlavný kvet – je diklinický kvet, ktorý má sformované buď len piestiky, alebo len tyčinky. Ak je kvet vybavený len tyčinkami, ide o kvet samčí čiže tyčinkový; ak je vybavený len piestikmi, ide o kvet samičí čiže piestikový. …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 17:45