Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Artemisia absinthium Antiparazitikum
Antiparazitikum – (z gréčtiny) – farmaceutický liek proti cudzopasníkom, parazitom. Medzi prírodné lieky s antiparazitným účinkom patria: cesnak kuchynský ( Allium sativum), palina pravá ( Artemisia absinthium), pamajorán obyčajný ( …
Ing. Monika Offertálerová | 25.03. 2018 17:35
Bunka
Bunka – je základná stavebná a funkčná jednotka tiel všetkých živých organizmov. …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 21:23
Bunková organela
Bunková organela – je subcelulárna (čiže menšia ako bunka) podjednotka (akýsi orgán) vo vnútri bunky, špecializovaný na nejakú funkciu, ktorý je spravidla obklopený membránou. …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 23:15
Bunková stena
Bunková stena – je pevný organický materiál na povrchu buniek rastlín a rias, baktérií, archeí, húb; ktorý plní ochrannú funkciu a funkciu vonkajšej kostry bunky. Ide o prvú pozorovanú bunkovú štruktúru na mikroskopickej úrovni – …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 23:47
Bunkové jadro
Bunkové jadro - alebo nukleus, lat. nucleus je organela, ktorá je geneticko-informačnou „centrálou“ eukaryotických buniek. Obsahuje hlavnú časť genetickej informácie bunky potrebnej pre procesy rastu, látkovej výmeny a vývinu. Tieto informácie …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 13:26
Celulóza
Celulóza – je rastlinný polysacharid, ktorý je súčasťou stien rastlinných buniek. Na rozdiel od živočíšnej bunky, rastlinná bunka má z vonkajšej strany cytoplazmatickej membrány ešte bunkovú stenu, ktorej hlavnou zložkou je celulóza …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 22:26
Cytokinýny
Cytokinýny – látky, ktoré urýchľujú bunkové delenie, ich vplyvom sa zväčšuje obsah bielkovín v nukleových kyselinách DNA a RNA. …
Ing. Monika Offertálerová | 18.05. 2017 20:40
Cytológia
Cytológia – je pomerne mladá a moderná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom veľkosti, tvaru, štruktúry, funkcie, rozmnožovania, starnutia a odumierania buniek. Stručnejšie definície: „Cytológia je náuka o bunke.“, „Cytológia …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 21:22
Cytoplazma
Cytoplazma – vnútorné prostredie bunky tvorené koncentrovanými roztokmi rôznych látok. V eukaryotických bunkách ide o označenie pre cytosól (základná plazma), bunkové organely (okremy karyoplazmy) a bunkové inklúzie. Je to časť protoplazmy. …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 22:00
Cytotoxíny
Cytotoxíny – toxické, prírodné alebo syntetické substancie, ktoré usmrcujú bunky (najčastejšie vyvolávajú plazmolýzu). …
Ing. Monika Offertálerová | 18.05. 2017 20:41
Cytotyp
Cytotyp – jedinec alebo skupina jedincov v rámci toho istého druhu, ktoré sa vyznačujú kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi odlišnosťami v genóme (v chromozómovej sústave). …
Ing. Monika Offertálerová | 18.05. 2017 20:45
Eukaryotická bunka
Eukaryotická bunka – je základná stavebná a funkčná jednotka eukaryotických organizmov. Je to typ bunky, ktorej hlavná genetická informácia je uložená v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia (cytoplazmy) fosfolipidovou membránou. …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 21:57
Chloroplast
Chloroplast – je bunková organela; ide o fotosynteticky aktívny zelený plastid nachádzajúci sa v zelených častiach rastlín, niektorých prvokov a rias. Najviac sú chloroplasty zastúpené v asimilačnom pletive listov rastlín. Obsahujú chlorofyl, …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 23:10
Chromozóm
Chromozóm - je funkčný a štruktúrny útvar bunkového jadra, viditeľný počas mitózy alebo meiózy, ktorý pozostáva z jednej alebo dvoch molekúl DNA a naviazaných bielkovín (nukleoproteínov). Je nositeľom genetickej informácie zakódovanej …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 13:09
Meióza
Meióza - alebo meiotické delenie alebo redukčné delenie je typ bunkového delenia, počas ktorého dochádza k produkcii buniek so zredukovaným počtom chromozómov (2n → n, 4n → 2n), čo je základný proces umožňujúci pohlavné rozmnožovanie. …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 13:19
Membrána
Membrána - alebo aj biologická membrána, biomembrána, bunková membrána je stavebný a funkčný prvok všetkých buniek a súčasť veľkého počtu organel, ktorý pozostáva prevažne z tukov a bielkovín. Má veľa rôznych funkcií, najmä funkciu …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 13:02
Mikroskop Mikroskop
Mikroskop – je optický prístroj slúžiaci k pozorovaniu malých objektov vo väčšom zväčšení. Touto pozorovacou metódou bola objavená aj bunka. …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 22:33
Mitochondrie
Mitochondrie - sú membránové bunkové organely, ktoré sa vyskytujú v eukaryotických bunkách. Ich základnou funkciou je produkcia energie pre organizmus. Možno preto povedať, že mitochondrie sú energetickou zásobárňou rastlinných aj živočíšnych …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 12:53
Mitóza
Mitóza - je typ bunkového delenia eukaryotickej bunky tzv. mitotické delenie. Je základným spôsobom reprodukcie jadra, za ktorým nasleduje rozdelenie celej bunky na dve dcérske bunky. Význam mitózy je nepredstaviteľný. Tento proces zabezpečuje …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 13:14
Plastidy
Plastidy – sú membránové organely rastlinných buniek a rias, ktoré sa vyskytujú len v rastlinných bunkách a len v eukaryotických bunkách. Živočíšna bunka ich nemá. …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 12:47
Protoplast
Protoplast – je živý obsah bunky ohraničený cytoplazmatickou membránou (plazmalemou), polopriepustnou vrstvou zloženou z fosfolipidov. Táto fosfolipidová membrána sa nachádza aj na mnohých miestach vo vnútri bunky. Protoplast obsahuje cca …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 22:13
Protoplazma
Protoplazma – je metabolicky aktívna živá hmota bunky. Delí sa na karyoplazmu (jadrovú plazmu) a cytoplazmu (plazmu mimo jadra). Z protoplazmy sa vytvárajú tzv. organely; ako sú jadro, plastidy a mitochondrie umiestnené v polotekutej hmote …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 22:19
Rastlinná bunka Rastlinná bunka
Rastlinná bunka – je základná stavebná jednotka rastlinného organizmu. Je to eukaryotická bunka, čo znamená, že obsahuje genetickú informáciu vo forme chromozómov obalených dvojitou jadrovou membránou. Dospelá rastlinná bunka obsahuje: …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 21:30
Vakuola
Vakuola – je jednoduchou membránou ohraničený priestor v bunkách rastlín, ktorý zaisťuje širokú škálu funkcií. Membrána vakuoly sa nazýva tonoplast. …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 23:31