Ing. Monika Offertálerová: Anafrodiziakum - liek znižujúci pohlavnú túžbu, látky potláčajúce libido. V odbornej literatúre sa uvádza, že mužské libido môže znižovať napr. chmeľ (Humulus lupulus) obsiahnutý najmä v pive, ktorý na organizmus pôsobí ako prírodné sedatívum a upokojuje nervy.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR