Rastliny: Malus domestica 'Matkino' - jabloň domáca

Poslal: 28.01. 2010 12:05:08 (19043 čitatelov)

Synonymá a cudzie názvy: Nonnetit, Mother, Mutterapfel, Nalezenče z Roztok a iné.
Pôvod a rozšírenie: Odroda pochádza z Boltonu v USA. Na jej rozšírení u nás i v zahraničí sa hlavnou zásluhou podpísali záhradkári. Pre svoju adaptabilitu a veľké plastickosť je u nás rozšírená po celom území – od južných po severné polohy

Malus domestica 'Matkino' - jabloň domáca (KOHAPLANT)

Znaky a vlastnosti stromu: Vzrast stromu je stredne silný. Koruna je typicky široko guľovitá. Vytvára početnejšie stredne hrubé kostrové a polokostrové konáre, rastúce v ostrom uhle od stredníka. Vytvára kratší rodivý obrast, pravidelne rozložený v korune. Listy sú elipsovitého tvaru, väčšie, tmavozelené. Okraje listov sú pílkovité. Kvety sú väčšie, výraznej bielej farby. Výhodou odrody je jej neskorší vstup do vegetácie ako aj neskorší začiatok kvitnutia, čo spravidla znamená vyhnutie sa poškodeniam spôsobeným neskorými jarnými mrazmi. Odroda je náchylná na múčnatku jabloní, proti chrastavitosti je pomerne odolná.

Opeľovacie pomery: Odroda je cudzoopelivá, vhodnými opeľovačmi sú „Starkrimson Delicious“, „Ontario“. Je vhodným opeľovačom.

Znaky a vlastnosti plodu: Plody sú stredne veľké až veľké, vyššie, tupo kužeľovitého tvaru. Šupka hladká, polomastná, pomerne hrubá. Základná zelená farba plodu prechádza neskoršie do žltej s oranžovým nádychom, pokrytá je tmavočerveným pásikavým až rozliatym líčkom. Dužina je krehká, šťavnatá, žltej farby, chuť je aromatická, veľmi dobrá. Plody dobre znášajú transport.

Pestovateľské vlastnosti: Najvhodnejšími pestovateľskými tvarmi sú voľne rastúci štvrťkmeň na podpníkoch M2, M4, MM106 a A2 a voľne rastúci zákrpok na podpníkoch M9 a M26. Nakoľko má mierny sklon k vyhoľovaniu konárov, vyžaduje v prvých rokoch po výsadbe hlbší výchovný rez. Horšie sa rozkonáruje, čomu sa dá predchádzať pravidelným zimným a letným rezom. Konáre rastú v pomerne ostrom uhle. Do rodivosti vstupuje neskôr. Má mierne sklony k striedavej rodivosti, ktoré však možno účinne eliminovať agrotechnickými zásahmi. Opatrne treba pristupovať k  udržovaciemu rezu, nakoľko hlboký rez by mohol v dôsledku prerastania rodivého dreva načas zastaviť rodivosť. Zberovú zrelosť dosahujú plody koncom septembra, konzumne dozrievajú v októbri. Skladujú sa do decembra, v klimatizovaných skladoch i dlhšie.

Celkové zhodnotenie: Overená jesenná odroda veľmi dobrej chuti. Odporúča sa pestovať hlavne záhradách, v lokalitách s vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu a s mierne chladným počasím v čase dozrievania plodov. Nevhodné sú suché stanovištia, na ktorých vyžaduje doplnkovú závlahu.
Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice
www.kohaplant.sk

Články: malus domestica

24.03. 2010
22.75 kB čitatelov
Malus domestica 'Alkmene' - jabloň domáca
25.01. 2010
21.59 kB čitatelov
Malus domestica 'Coxova reneta' - jabloň domáca
03.02. 2010
20.28 kB čitatelov
Malus domestica 'Kidd`s Orange' - jabloň domáca
11.02. 2010
18.65 kB čitatelov
Malus domestica 'McIntosh Red' - jabloň domáca
24.02. 2010
17.64 kB čitatelov
Malus domestica 'Oldenburgovo červené' - jabloň domáca
14.03. 2010
24.88 kB čitatelov
Malus domestica 'Parména zlatá' - jabloň domáca
16.02. 2010
30.08 kB čitatelov
Malus domestica 'Spartan' - jabloň domáca
26.01. 2010
20.52 kB čitatelov
Malus domestica 'Starkrimson Delicious' - jabloň domáca
08.03. 2010
19.20 kB čitatelov
Malus domestica 'Wagenerovo' - jabloň domáca
08.02. 2010
18.64 kB čitatelov
Malus domestica 'Zvonkové' - jabloň domáca
Atlas / Ovocné dreviny
10.06. 2018
706 čitatelov
Ríbezľa egrešová - Ribes uva-crispa
01.05. 2018
669 čitatelov
Jabloň domáca - Malus domestica
30.04. 2018
790 čitatelov
Čerešňa višňová - Prunus cerasus
30.04. 2018
851 čitatelov
Čerešňa vtáčia - Prunus avium
28.04. 2018
447 čitatelov
Ostružina malinová - Rubus idaeus
28.04. 2018
358 čitatelov
Ríbezle - Ribes
28.04. 2018
442 čitatelov
Datlovník pravý - Phoenix dactylifera
28.04. 2018
382 čitatelov
Ostružina černicová - Rubus fruticosus
28.04. 2018
415 čitatelov
Čerešňa - Prunus avium
28.04. 2018
403 čitatelov
Drieň obyčajný - Cornus mas