Ing. Monika Offertálerová: Analgetikum - látka, ktorá tlmivo pôsobí na určitú časť centrálnej nervovej sústavy a odstraňuje bolesť; liečivé rastliny s analgetickými účinkami nazývame často drogami. Jednou z najsilnejšie analgeticky pôsobiacich rastlín je mak siaty (Papaver somniferum). Účinné látky sú najviac koncentrované v šťave (latex) zo zelených makovíc, ktoré obsahujú alkaloid morfín.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR