Ing. Monika Offertálerová: Eukaryotická bunka – je základná stavebná a funkčná jednotka eukaryotických organizmov. Je to typ bunky, ktorej hlavná genetická informácia je uložená v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia (cytoplazmy) fosfolipidovou membránou. E. bunka oproti prokaryotickej bunke predstavuje zložitejší typ bunky. Charakteristickou vlastnosťou E. buniek je prítomnosť membránového systému.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR