Ing. Monika Offertálerová: Cytológia – je pomerne mladá a moderná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom veľkosti, tvaru, štruktúry, funkcie, rozmnožovania, starnutia a odumierania buniek. Stručnejšie definície: „Cytológia je náuka o bunke.“, „Cytológia rastlín je náuka o rastlinných bunkách.“  Náuka o rastlinných bunkách zahŕňa dva hlavné smery výskumu: morfologický a fyziologický (funkčný).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR