Atlas: morfologický 1 | Zahrada-sk.com

Fotogaléria Téma / FórumPríspevky / Zobrazené
1 | 00621 x

Cytológia

Cytológia – je pomerne mladá a moderná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom veľkosti, tvaru, štruktúry, funkcie, rozmnožovania, starnutia a odumierania buniek. Stručnejšie definície: „Cytológia je náuka o bunke.“, „Cytológia …