Ing. Monika Offertálerová: Žltá ružaRosa

Žltá ruža je starovekým symbolom priateľstva a osobnej sily. Stelesňuje lásku, ktorá je esenciou nášho života; bezchybnosť, ktorá v nás vytvára neporaziteľnú silu; pokoru, ktorá nás učí pravde a poznaniu seba samých. Žltá ruža symbolizuje pokoj, harmóniu a vitalitu. Vitalita predstavuje schopnosť podporovať a udržiavať náš život. Mimochodom najvýraznejším a najmocnejším symbolom vitality je slnko.


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR