Tomako SK: Rásť na takejto pôde tráva bude. Ide o to aký trávnik chete mať, resp. koľko času a financií budete ochotní do neho investovať. Chcete mať iba taký "extenzívny" trávnik, alebo chcete mať trávnik, ktorý by bol ozdobou záhrady.
Ide najmä o kvalitu pôdy, ktorá je po pravidelnom kosení a zavlažovaní veľmi dôležitá, pre dopestovanie kvalitného trávnika.  Je to neúrodná "hlušina", alebo je to "bežná" pôda?  Kvalita pôdy má značný vplyv na kvalitu trávnika. Pri nekvalitnej pôde je možné pomôcť častejším hnojením, no i tak to nebude ono.
Samotné kamene tráve nevadia. Štrk, ak je v malom množstve nevadí, ak je ho hrubá vrstva, tak by pomohlo ho
"rozhodiť " na väčšiu plochu a zmiešať s pôdou. Inak by na tomto mieste tráva "horšie" rástla.