Ing. Monika Offertálerová: Koreň - lat. radix je väčšinou podzemná časť (orgán) rastliny, ktorý slúži na prijímanie výživných látok a na jej upevnenie. Pri väčšine rastlín vrastá do zeme, pri cudzopasných rastlinách vrastá do tela inej rastliny alebo môže visieť i voľne do vody. Koreň žije rôzne dlho a môže byť jednoročný, dvojročný alebo trváci. V prvých dvoch prípadoch je mäkký, bylinný; v treťom prípade je tvrdý, drevnatý. Podľa vzhľadu rozlišujeme koreň jednoduchý, rozkonárený a zväzkovitý.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR