Ing. Monika Offertálerová: Kvet – lat. flos je súbor premenných (metamorfovaných) listov, ktoré slúžia na pohlavné rozmnožovanie. Skladá sa obyčajne z jedného alebo z viacerých piestikov ako samičieho orgánu, z tyčiniek ako samčieho orgánu. Obklopuje ich zvyčajne kruhovitý kvetný obal. Keď má kvet iba jeden alebo dva obaly, ale rovnako sfarbené, taký kvetný obal voláme okvetím (konvalinka). Ak je vonkajší obal menší a zelený, vnútorný sfarbený, vonkajší obal nazývame kalichom, tvoreným kališnými lístkami, a vnútorný korunou tvorenou lupienkami (ľan, fialka). Kvet je pravidelný, keď ním možno viesť niekoľko rovín súmernosti, súmerný, keď má iba jednu rovinu súmernosti, a nesúmerný, keď nemá ani jednu rovinu súmernosti. Kvety môžu byť voľnolupienkové alebo zrastenolupienkové. Kvetná koruna môže mať rôzne tvary: pyskatý, rúrkovitý, krčiažtekovitý, krížatý, motýľovketý a pod.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR