Ing. Monika Offertálerová: Podzemok - lat. rhizoma je iným typom podzemnej časti rastliny ako je koreň. Je to trváca podzemná stonka spájajúca rastliny rovnakého druhu, ktorá na jednom konci odumiera a na druhom dorastá. Na povrchu má tenké korienky, pupene a listene. Podzemok môže byť oblý tenký alebo hrubý a niekedy i vretenovitý. V zemi je uložený buď vodorovne (napr. alpínia liečivá), šikmo (napr. jahoda drúzgavicová) alebo zriedkavo aj kolmo (napr. prvosienka jarná).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR