Ing. Monika Offertálerová: Bylinaherba je rastlina, ktorej žiadne nadzemné orgány nedrevnatejú, sú bylinné (herbaceae) a každý rok na konci vegetačného obdobia odumierajú; napr. jednoročné, dvojročné, viacročné a trváce byliny.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR