Ing. Monika Offertálerová: Celistvookrajový list – je list s okrajom rovným, bez zubov, vrúbkov a zárezov.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR