Ing. Monika Offertálerová: Jednopohlavný kvet – je diklinický kvet, ktorý má sformované buď len piestiky, alebo len tyčinky. Ak je kvet vybavený len tyčinkami, ide o kvet samčí čiže tyčinkový; ak je vybavený len piestikmi, ide o kvet samičí čiže piestikový. Podľa prítomnosti kvetov jednotlivých pohlaví na jednej rastline sa rastliny s jednopohlavnými kvetmi rozdeľujú na jednodomé (napr. kukurica, breza, lieska) a dvojdomé (napr. tis, chmeľ, vŕba). Opakom diklinického kvetu je monoklinický kvet. (Pozri aj diklínia).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR