Ing. Monika Offertálerová: Súplodie - je súbor plodov jedného súkvetia. Môže byť zrastené alebo združené. Zrastené súplodie vzniká tým, že plody súkvetia zrastajú svojím oplodím (napr. dvojbobuľa). Združené súplodie vzniká tým, že ináč voľné plody sú iba spojené, ale nezrastené (napr. moruša, figa, súplodie bobúľ).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR