Ing. Monika Offertálerová: Tobolka - je suchý pukavý viacplodolistový plod s blanitým, kožovitým, papierovitým alebo kamenným oplodím. Podľa spôsobu otvárania možno uviesť napr.: dierkatú tobolku, viečkatú tobolku, tobolku pukajúcu na vrchole zubami.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR