Ing. Monika Offertálerová: Aktinomorfný kvet – je pravidelný kvet, ktorý má lúčovito rozostavené kvetné časti a možno ním preložiť niekoľko rovín súmernosti. Jeho opakom je asymetrický kvet.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR