Ing. Monika Offertálerová: Acyklický kvet – lat. flos acyclicus je kvet, ktorý má všetky kvetné časti postavené v skrutkovnici na kvetnom lôžku.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR