Ing. Monika Offertálerová: Suché pukavé plody sú - mechúrik, struk, šešuľa, šeľuľka a tobolka.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR