Ing. Monika Offertálerová: Blahočet čílsky - Araucaria araucana
Čeľaď: Araucariaceae / blahočetovité

Prastará nahosemenná rastlina, pochádzajúca z geologických období jury a kriedy. To značí, že rastie bez väčších zmien už po dobu okolo 150 miliónov rokov, oprávnene sa mu preto hovorí aj "žijúca fosília". Ide o endemit s chilsko-argentinského pohraničia. Maximálna výška: 30 m (samozrejme je zdokumentovaná aj vyššia výška, stromy sa môžu dožívať i veľmi vysokého veku). Má lesklé, navzájom sa prekrývajúce listy, pod ktorými sa vetvičky úplne strácajú. Guľaté šišky pokryté štetinkami. Šedohnedú kôru. Pestuje sa v záhradách a parkoch.


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR