Ing. Monika Offertálerová: Kvet – lat. flos je súbor metamorfovaných listov krytosemenných rastlín, sediacich na skrátenej stonke (– brachyblaste), umožňujúcich kopuláciu pohlavných buniek. Rozlišujeme úplný kvet zložený z kvetnej stonky, kvetného obalu, súboru tyčiniek a súboru plodolistov a neúplný kvet, ak niektorá z uvedených častí chýba. Jednoduchšia definícia kvetu môže byť aj nasledujúca: Kvet - je tá časť rastliny, v ktorej prebieha oplodnenie a kde vzniká semeno.
Naposledy upravil Ing. Monika Offertálerová (21.07. 2017 10:34:16)

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR