Ing. Monika Offertálerová: Koruna prchavá – je koruna, ktorá opadáva ihneď po rozvití kvetu.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR