Ing. Monika Offertálerová: Koruna súmerná – je koruna, ktorá má lupienky nerovnaké alebo rozostavené tak, že možno nimi preložiť jednu rovinu súmernosti.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR