Ing. Monika Offertálerová: Kôpor - Anethum

Podľa Hildegardinej zdravovedy je vhodný varený, kedy potláča dnu. Čerstvý človeku nie je na úžitok, robí ho smutným.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR